Cổng thông tin điện tử xã Bình Minh
Huyện Khoái Châu
Tuyên truyền ngày chuyển đổi sô 10/10
 V/v tổ chức tuyên truyền ngày Chuyển đổi số 10/10/2023 trên địa bàn huyện 
Kính gửi: - Các phòng ban, đơn vị huyện; - UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023, với Chủ đề của tỉnh Hưng Yên trong tổ chức là: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”. Để kịp thời tuyên truyền các hoạt động ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023. UBND huyện đề nghị các phòng ban, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:
1. Phòng Văn hóa và Thông Tin - Tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn huyện. - Chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền, pano, khẩu hiệu, và tuyên truyền cổ động, lưu động, ... tại khu vực Trung tâm huyện, các tuyến đường trục chính của huyện, nhằm giúp các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử huyện; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tuyên truyền ngày Chuyển đổi số 10/10/2023.
2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện.
a) Tổ chức xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, tin bài, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở.
b) Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức các hình thức tuyên truyền hưởng ứng hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023.
3. Các phòng ban, đơn vị huyện. Đề nghị tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại cho công tác quản lý, điều hành; góp phần thúc đẩy hợp tác, xúc tiến, đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
a) Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số tại địa phương triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động, khuyến khích Nhân dân, cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hưởng ứng Ngày chuyển đổi số huyện 10/10/2023.
b) Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, pano, khẩu hiệu, … để tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2023 trên Cổng thông tin điện tử và nền tảng số tại địa phương.
c) Chủ động phát động các sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần, chủ đề và điều kiện thực tế tại địa phương trên cơ sở một số sáng kiến phát động tại cấp tỉnh, cấp huyện. d) Chỉ đạo các thôn, xóm chủ động tuyên truyền ngày Chuyển đổi số tại Nhà văn hóa thôn, khu đông dân cư, khu chợ, …
- Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 30/10/2023. - Khẩu hiệu tuyên truyền:
1.Hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10!
2.Khai thác dữ liệu số để tạo ra giả trị mới.
3. Chuyển đổi số giải quyết cảc vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.
4.Tạo lập và cung cấp dữ liệu hôm nay là kho tàng số dữ liệu tri thức cho cảc thế hệ mai sau.
5. Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển xã hội. (Giao Phòng Văn hóa Thông tin hỗ trợ một số băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại Trung tâm văn hóa các xã, thị trấn) Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng VHTT)./
Tải File  
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 09/11  (10/11/2023)
- Bài tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2024 (01/11/2023)
- Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số (20/10/2023)
- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(17/10/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Bài tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 2023
+ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN LUẬT CĂN CƯỚC - Cục C06 - Bộ Công an
+ Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 09/11
+ Bài tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2024
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 12
Hôm nay 44
Tháng này: 1,539
Tất cả: 89,188
THƯ VIỆN ẢNH